Brown-Forman Jobs

Job Information

Brown-Forman Sales Operations Specialist(Temporary) in Warsaw, Poland

Zakres:

Specjalista ds. Operacyjnych w dziale sprzedaży jest odpowiedzialny za wsparcie i koordynację wewnętrznych procesów, które są niezbędne do zarządzania klientami przy jednoczesnym zwiększeniu

produktywności i efektywność pracy działu. Obejmują one przetwarzanie i analizę danych klientów i produktów, obowiązki administracyjne działu sprzedaży, współpracę z klientami wewnętrznymi i

zewnętrznymi w celu przyczynienia się do opracowania biznesplanów i strategii.

Podstawowe funkcje:

• Gromadzenie / przetwarzanie danych i raportów dotyczących pracy Key Account Managers i Sales Force

• Obsługa / wsparcie i optymalizacja systemów raportowania i narzędzi

• Analiza potrzeb analitycznych w zespołach komercyjnych

• Przygotowanie analizy i rekomendacji dla menedżerów sprzedaży, finansów i marketingu w zakresie odpowiedzialności

• Koordynacja informacji i danych promocyjnych w ramach różnych funkcji komercyjnych

• Koordynacja warunków promocyjnych klientów w systemie SAP i jej zgodność z budżetem

• Koordynacja alokacji produktów między klientami

• Kalkulacja i rozliczanie warunków handlowych klientów

• Przygotowanie cennika i komunikacja

• Przetwarzanie Alcohol Requests

• Koordynacja działań zakupowych dla zewnętrznych dostawców usług w dziale sprzedaży

• Zapewnienie wysokiej jakości danych klientów w CRM

• Przygotowanie i uzupełnianie całości dokumentacji do wprowadzenia produktu, tak jak karty produktu, zdjęcia, ceny, opis logistyczny, ulotki itp.

• Zbieranie i przygotowanie wszystkich potrzebnych danych sprzedażowych i dane klientów dla różnych działów: sprzedaży, marketingu i finansów itp.

• Bezpośrednia komunikacja ze Sprzedażą w terenie i KAM zapewniająca prawidłowy przepływ informacji

• Zarządzanie, aktualizowanie i zapewnianie wysokiej jakości danych klientów i związanych z nimi raportów

• Wsparcie w zakresie usprawnień procesów, standardów i systemów funkcjonujących w dziale sprzedaży i revenue growth management

• Obsługa zadań ad hoc w dziale sprzedaży.

EDUKACJA / DOŚWIADCZENIE:

• Licencjat lub podobne wykształcenie

• 2 lata doświadczenia w dziale sprzedaży lub innych funkcjach komercyjnych lub finansowo-komercyjnych

Umiejętności:

• Biegłość w posługiwaniu się komputerem, MS Office, SAP CRM / R3

• Podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

• Rozwinięte umiejętności analityczne

• Dokładność oraz terminowość realizowanych zadań przy zachowaniu zgodności z procedurami, wytycznymi i najlepszymi praktykami funkcjonującymi w firmie

• Zarządzanie czasem i samodzielność w realizacji zadań

• Proaktywna postawa oraz wysoka orientacja na wynik

• Umiejętność współpracy w zespole oraz komunikatywność

Brown-Forman Corporation is committed to equality of opportunity in all aspects of employment. It is the policy of Brown-Forman Corporation to provide full and equal employment opportunities to all employees and potential employees without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, veteran status, age, gender, gender identity or expression, sexual orientation, genetic information, physical or mental disability or any other legally protected status.

Business Area: International

City: Warsaw

State:

Country: POL

Req ID: JR-00001229

Brown-Forman Corporation is committed to equality of opportunity in all aspects of employment. It is the policy of Brown-Forman Corporation to provide full and equal employment opportunities to all employees and potential employees without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, veteran status, age, gender, gender identity or expression, sexual orientation, genetic information, physical or mental disability or any other legally protected status.

Accommodations available upon request including an Interpreter.

Applicants to and employees of this company are protected under Federal law from discrimination on several bases. Follow the links below to find out more.

EOE Minorities/Females/Protected Veterans/Disabled/ Sexual Orientation & Gender Identity

DirectEmployers